Identitystorm®  (creatieve sessie)

Het belang en de kracht van een collectief zelfbeeld:

Werken aan samenhang tussen taal, beeld, emotie en gedrag.

Een Identitystorm® wordt meestal ingezet als start bij creatie, verander en innovatie trajecten. De Identitystorm maakt het mogelijk met een groep betrokkenen(cultdragers) het avontuur van de herontdekking of verdieping van de organisatie-identiteit in te gaan. Het is de bedoeling dat de groep samen de karaktereigenschappen van de organisatie-identiteit beleeft, omschrijft en leert visualiseren. En daardoor wordt uw organisatie collectief bewust van het zelfbeeld. Dit geeft in externe en interne communicatie verschrikkelijk veel voordelen.

De kracht van Identitystorm® is de persoonlijke analogie. Zo kenmerkt de Identitystorm een zoektocht  naar de overeenkomsten tussen de groei van een persoonlijkheid en die van de organisatie. Tijdens de Identitystorm wordt er “gespeeld” met de volgende Identiteitsfasen die we kennen bij de persoonlijkeontwikkeling van de mens:

-            Fysieke Identiteit
-            Emotionele Identiteit
-            Zelfbeeld
-            Sociale Identiteit
-            Archetypische Identiteit
-            Creatieve Identiteit

De deelnemers aan een Identitystorm® ervaren deze stappen niet in deze volgorde, het proces is een dynamisch proces. Adhv verschillende creatieve technieken worden deze fasen tijdens de twee dagen durende creatieve sessie behandeld. Door het creatieve en associatieve karakter van deze Identitystorm® wordt het onzichtbare, zichtbaar gemaakt en leren de deelnemers kijken naar zichzelf als organisatie, deze aandacht vergroot het succes op het duiden van de authenticiteit en de betekenisgeving en belofte van de organisatie. Zo ontdekken of herontdekken deelnemers de authentieke waarden, met als gevolg de trotsbeleving. Het gehele proces wordt door de meeste deelnemers als een inspirerend proces ervaren.

Wil je meer hierover weten? Geef je dan op voor een 1:1 BOSSwalk.

Treedesign maakt mooie luxe presentatie objekten die geïnspireerd zijn op de natuur. De fairytrees van Treedesign dagen uw creativiteit uit. Een Fairytree is de meest flexibele decoratieve sfeermaker. U bepaald de sfeer :) De fairytree straalt het uit.  Like ons op facebook

creerendleven.jpg

Creërend leven is voor diegene die bijzonder professional zijn of willen zijn in de creatieve industrie.

"Het is mijn overtuiging dat je voor een goed concept eerst op zoek moet gaat naar de kern van het concept. Een geloofwaardig concept heeft betekenis voor alle betrokken partijen. (relatie centraal) Pas dan heb je werkelijk iets in handen.
 (waardecreatie)"

Creërend leven is een een mentaliteit een manier van leven en werken, die draait om creatie, verandering en onverwacht succes.

Hiernaast zie je een "ontwikkelmodel" dat begint met het doorgronden van het verhaal over het ontstaan van een concept. De afbeeldingen die je hiernaast ziet zijn bewust op een dromerige manier getekend. Als ervaren beelddenker neem ik daarmee een bewust risico. Ook al hoop ik niet dat 70% (taaldenkers) nu al afhaakt :). 

Er horen allemaal opdrachten/vragen bij de beelden die nodig zijn om een samenhangend sluitend concept neer te zetten. 

Als je bewust bent van de processen die horen bij het creëren van een concept, kun je spreken van een extra stukje professionaliteit die je tot je hebt genomen. Het zal de kwaliteit van je concepten verhogen.

Waarnemen
Waarderen      
Werkelijk willen      
Waarmaken

(en weer opnieuw)

Dit bovenstaande patroon is niet aan tijd gebonden. Soms gaat het in een split second, andere keer weer traag. Het is ook geen lineair proces. Wat er ook gebeurd. Hoeveel chaos je ook ervaart tijdens dit proces. In de laatste fase is is het concept het meest zichtbaar. De zin om erover te gaan vertellen neemt toe, net als de feedback die je krijgt. Daarmee geef je het concept weer opnieuw vorm. (designthinking)

In deze fase heeft je concept een kans zich te onderscheiden. Het verschil te maken en van betekenis te zijn in en voor de direct betrokkenen. Door het leveren van bewijsvoering, het vertellen van verhalen en het geven van de juiste beloftes, groeit in relatie tot anderen de geloofwaardigheid dus de aantrekkingskracht van je concept. 

Door consequent te handelen (concept behaviour) vanuit de kern van je concept (concept body languages) maak je met gemak het verschil.

Als je merkt dat een concept kneedbaar is, dan is het sterk en weerbaar tegen constante veranderingen en nieuwe onverwachtse ontwikkelingen.

Wil je meer horen over dit verhaal, mail me dan. 1x per jaar geef ik een zomer workshop voor degene die zich aan hebben gemeld.

VOOR WIE?
- kunstenaars
- iedereen die in de creatieve sector werkzaam is
- mensen in een leidinggevende functie
- starters die zichtbaar willen krijgen waar ze mee bezig zijn
- ondernemers met een positioneringsvraagstuk 
- Co-creators