The Color of Cash

Ken je Brit Mark Rogers? Hij was in zijn eentje de band ‘Holywood Beyond’ in de jaren 80 met de hit ‘What's the color of money’...

In een ‘Identitystorm’, een sessie over de zoektocht naar wie we zijn in een organisatie (wie zijn Ik?) komt die vraag ook wel eens aan de orde. welke kleur geld stroomt er door jou bedrijf? Is de kleur van geld van invloed op het geluk binnen een organisatie? Kun je aan het gedrag van een organisatie zien wat de kleur van geld is? Wat is de betekenis daarvan?

Kleuren zijn in de symboliek vaak gekoppeld aan de vier hoofd elementen: vuur, aarde, water en lucht. Als je deze symboliek loslaat op geld en een organisatie, wat zie je dan? Wat betekent dat? Welke kleur zou jij als bestuurder van een organisatie willen kiezen?

Laten we eens kijken.

Geld als vuur.
Neem rood. Stel de kleur van geld binnen uw organisatie is rood...wat voor symboliek zit daar in? Rood wordt geassocieerd met vuur, passie en agressie; geld dat zich gedraagt als vuur slaat wild om zich heen. Laat een donker spoor achter. Grijpt de ander bij de lurven. Legt het vuur aan je schenen. Rood geld laat het bloed vloeien. Denk aan gebeurtenissen als overnames en fusies. Burning platforms.

Geld als aarde.
Aarde wordt over het algemeen geassocieerd met bruin of ‘oker’ geel. Aarde associeer ik zelf met een boer. Geel geld zaait en oogst wanneer dat nodig is. Als geel geld de tijd krijgt, zullen de korenaren bloeien en zorgt het voor een rijke oogst. Geel geld is zuinig en gaat met zijn omgeving respectvol om. Geel geld is het zonnetje in huis. Soms is geel geld teveel met zichzelf bezig; sparen en zuinigheid zit hem in de genen. Geel geld geeft (zichzelf) niet makkelijk uit maar laat zichzelf het liefst groeien.

Geld als water.
Water is in de symboliek de kleur blauw. Blauw geld komt overal... siepelt naar binnen (legaal of illegaal), druppelt, lekt en golft. Blauw geld, daar wordt mee gespeeld, spettert en geeft een hoop plezier. Komt en gaat zoals eb en vloed. Soms heb je er ook teveel van en dan verlies je het overzicht en verdrinkt blauw geld in zijn eigen ‘succes’.

Geld als lucht.
In de symboliek wordt lucht geassocieerd met groentinten. Geld als lucht. Groen geld. Groen geld laat je ademen. Is noodzakelijk om van te leven, zonder lucht verstik je. Zonder groen geld kun je niet veel. Als groen geld in balans is en niet verstoort wordt, kan iedereen leven. Adem in en adem uit. Inkoop en verkoop keurig in balans. Groen geld is het meest sociale geld. Is zorgzaam en is van iedereen.

De kleur van geld en organisatiegedrag.
Er zijn natuurlijk nog veel meer kleuren geld. En misschien – als je zelf kijkt naar de identiteit van je organisatie – ga je deze kleuren wel mengen, een beetje aanpassen.
Probeer wel een kleur te krijgen. Ik heb gemerkt dat als bestuurders en managers van organisaties de kleur van hun geld kennen er ook makkelijker keuzes gemaakt worden. En die keuzes kunnen direct weer teruggrijpen op het geluk van een organisatie. Want geld uitgeven en verdienen heeft altijd effect op de omgeving. Ik weet nu al dat ik niet meer te stoppen ben en ga gelijk de kleur van het geld van Shell eens bepalen aan de hand van het laatste nieuws.

Welke kleur geld stroomt er door jouw bedrijf? wat is daar de betekenis van?