HELP! Ik heb een "WAAROM"...

Help-ik-heb-een-waarom.jpg

Sinds de TedTalk van Simon Sinek (Golden Cirkel en Start with why) zijn veel organisaties op zoek naar de reden ”waarom” ze bestaan. Naar de essentie van hun organisatie. Ook organisatie deskundigen en marketeers stimuleren het zoekende naar het ”waarom” veelvuldig. De essentie van marketing is immers dat je met de essentie de markt in moet gaat.

Natuurlijk is ”wat” je aanbied in je businessmodel enorm belangrijk en ook de manier waarop „hoe” je het presenteert aan je omgeving. In een nog diepere laag van je businessmodel speelt het ”waarom” inderdaad een cruciale rol…

Toch als je nog eens kijkt naar de TED-talk van Simon Sinek, zal je zien dat hij zelf bij het ”wie” begint. In de structuur van zijn TED-talk komt het ”waarom” na de ”wie”. 

Waarom start Simon Sinek zijn TedTalk met het ”wie”?

Simon Sinek noemt direct o.a. Nelson Mandela en Martin Luther King… als voorbeeldfiguren en boodschappers van een sterk ”waarom”. Is het ”wie” dan net zo belangrijk of belangrijker? 

De structuur van de TED-talk van Simon Sinek vertelt ons dat we het ”waarom” in ieder geval kunnen vinden bij het ”wie”.  ”Wie” zit er achter het ”waarom”?

Het ”wie” is de drager van de boodschap. Je kunt een ”waarom” verkondigen… maar het werkt pas als de zender bij de boodschap past.

Het is dus aannemelijk dat als je op zoek gaat naar de essentie, je al snel bij een ”wie” uit zal komen. Net zoals Simon Sinek dat doet.

De inspiratoren, leiders of helden zijn vaak de duidelijkste ”waarom”-dragers.

Hoe zit dat bij jouw in het bedrijf? Wordt er genoeg aandacht besteed aan de bron van jouw organisatie? Ken je Iemand die de visie, jullie ”ware verhaal” in pacht heeft of had? De eerste pioniers? De inspiratoren? De oprichters? Of juist de hedendaagse voorbeeldfiguren? Ze zijn vaak de bron-dragers van het huidige betekenis van je organisatie of businessmodel.

Het ”wie” draagt het ”waarom” uit… gaan altijd hand in hand.


Het ”wie” bepaalt in welke stijl het ”waarom” gecommuniceerd wordt
In het geval van Martin Luther King is de stijl van de rechtvaardige opportunist, de welbespraakte dominee uit Alabama. De stijl van een leider van de amerikaanse burgerrechtenbeweging die strijd voor rechtvaardigheid.

Het ”wie” bepaalt op welk podium de ”waarom”-boodschap verkondigd wordt…
In het geval van Martin Luther King is duidelijk een podium gekozen. Een sociaal/politiek/religieus podium. De amerikaanse burgerrechtenbeweging. Dat was zijn podium.

Het ”wie” bepaalt welke deelnemers er mee mogen doen aan het ”waarom”
In het geval van Martin Luther King iedereen die het verschil tussen zwart en blank weg wilde hebben uit de samenleving, waren zijn medespelers aan zijn visie. En ja… ook blanken.

Het ”wie” geeft richting en koers aan het ”waarom”
In het geval van Martin Luther King wist hij door zijn verhalen een wereld te schetsen, zijn dromen en beelden van de toekomst gaven mensen hoop en richting. ”I have a dream” Daar gaan we heen. Doe je mee?

Het ”wie” bepaalt het ritme van het ”waarom”
In het geval van Martin Luther King elke seconde van de dag… Hij stond ermee op en ging ermee naar bed. Hij was zijn boodschap, het heeft hem zelfs zijn leven gekost.

Het karakter en talent van Martin Luther King versterkte de boodschap, zijn geloof in zijn ”ware verhaal” wist hij als geen ander te verkondigen… Het ”waarom” was in zeer goede handen.


Even terug naar Simon Sinek…

Waarom start Simon Sinek zijn TedTalk met het ”wie”?

Omdat een ”waarom” alleen niets waard is... een ”waarom” heeft altijd een ”wie” nodig. 

Vindt het ”waarom”, van de organisatie, je product, je nieuwe businessmodel en je hebt nog niets. Pas als je het ”waarom” koppelt aan het ”wie”… Dan heb je een kans.

Wat is de reden waarom veel mooie ”waarom”-’s niet slagen…
Juist, een verkeerde "wie"!

(Zie het aantal startups, businessmodellen en lanceringen van producten dat mislukt ondanks een uitermate goed ”waarom”)

Alleen een goede koppeling, balans tussen het ”wie” en het ”waarom” maakt de kans van slagen groter.

Het karakter van het ”wie” versterkt of verzwakt het ”waarom”. 

Resume

  1. start met het vinden van jouw ware verhaal, het ”waarom”

  2. koppel het ”wie” aan het ”waarom”

  3. kies een stijl of sfeer die past bij het ”wie en waarom”

  4. kies een duidelijk podium waar het ”wie en waarom” zichtbaar/tastbaar zijn

  5. bepaal wie er wel en wie niet mee mogen doen aan het ”wie en waarom”

  6. inspireer je omgeving door verhalen en visies rondom het ” wie en waarom”

(Lees ook Het oerverhaal)

Het is belangrijk dat u weet dat uw diensten en producten, niet alleen beoordeeld zullen worden op wat het is of hoe, het eruit ziet… maar vooral waarom, wanneer en waar het geproduceerd is…. en… last but not least… door wie.

Start with ”why”, but don’t forget the ”who”…