Onvoorspelbaar succes is een nieuwe macht

"Artikel geschreven voor INTO BUSINESS met het thema macht"

Voorspelbaar gedrag maakt kwetsbaar. Patroonvorming is heel gevaarlijk en maakt je stram, stijf en dus kwetsbaar als onderneming. Verlaat daarom de gebaande paden en durf de weg in te slaan naar onvoorspelbaar succes!  

Een van de belangrijkste oorzaken van de financiële malaise van de afgelopen jaren is volgens mij het te grote vertrouwen in voorspelbaarheid. Dat schiep een vermeende werkelijkheid. Heel veel adviseurs en leiders hebben gehandeld op basis van de voorspelbaarheid der dingen. Terwijl we leven in een wereld die drijft op verrassingen. De échte wereld is namelijk een heel fluctuerende wereld. De wereld van de blauwdrukken staat soms ver af van deze fluctuaties. We zijn blijven roeien in een Skiff terwijl de wereld allang veranderd is in een wild stromende  en kolkende beek. Eentje waar je meer hebt aan een wendbare kano.

Hoe voorspelbaarder je de wereld maakt, hoe kwetsbaarder je wordt. Hoe meer controle je wilt, hoe strammer je organisatie. We zijn niet gewend aan onzekerheden. We zijn vaak een beetje in slaap gewiegd in onze patronen en onze vermeende macht.

Dat maakt dat de taxibranche opschrok van Uber… (vandaag opgeheven, maar niet echt weg), dat de hotellerie minder goed slaapt van Airbnb. Dat de zorg met verwondering kijkt naar “Buurtzorg”. Dat banken even geen raad wisten met crowdfunding successen en geen rekening hielden met zaken als ethiek. Dat projectontwikkelaars tobben met leegstand. Dat de auto branche angstvallig kijkt naar de deeleconomie. Supermarkten kopieer gedrag vertonen als het om de “eetbox-branche” gaat of met angstige ogen kijken naar de komst van PICNIC van Michiel Muller. Ook verzekeraars krijgen steeds meer te maken met intelligente alternatieven als het “Broodfonds”. 

Word onvoorspelbaar
Kortom, de druk op voorspelbaar succes neemt enorm toe. De ondernemende mens  neemt steeds minder af en is creatiever dan ooit tevoren. De eerste signalen van machtsverschuiving vinden plaats onder onze neus. Er wordt gezaagd aan de poten van de stoel van de status quo. Dat zal gaan met golfbewegingen, maar “als het golft dan golft het goed”. Niet alleen op commercieel maar ook op maatschappelijk niveau is onze verslaafdheid aan voorspelbaar gedrag en gebrek aan creativiteit een zwakke plek. De komst van vele zpp-ers en start-ups die het vuur aan de schenen leggen van de grotere corporates. Studenten die steeds vaker na schooltijd nog niet weten wat ze moeten doen. De enorme groei aan werkelozen de komst van de vele vluchtelingen en de angst voor het terrorisme. Waarvan we allemaal aanvoelen dat wereldwijd de afdelingen-defensie nog even niet weet wat ze er aan moeten doen… Waarschijnlijk is het beste antwoord het doorbreken van de traditionele patronen, het slopen van bestaande hekken, openheid en het aangaan van ogenschijnlijk rare samenwerkingsverbanden. 

De macht zit hem op dit moment duidelijk in de verrassing. In onvoorspelbaar gedrag. Moderne goudzoekers gaan al lang de grotten en de bergen niet meer in, maar creëren hun eigen werelden. Spotify, Google, Facebook, Snappcar, wetransfer… oplossingen voor ingedutte gremia’s in onze markt. Het nieuwe goud en macht zit hem in het durven werken aan onvoorspelbaar succes. Investeren in alweer een nieuwe tegel aan een doodlopende weg… heeft geen zin meer.

Wat heb jij ervoor over om een nieuwe macht te creëren?
Hoe wordt jij lenig als organisatie? Hoe kun je én gewoon doorgaan met ondernemen én een machtige speler worden in jouw branche?
• Weet heel goed wat er speelt en wat je al hebt bereikt, kijk naar wat je al ter beschikking hebt, wie je kent en wat dat betekend voor jou en je omgeving. 
• Vul het aan met onverwachte partners, creatieven, kunstenaars ga op zoek naar niet voor de hand liggende combinaties ter aanvulling op je team. 
• Ga op zoek naar hoeveel energie, tijd en geld je wilt steken in het verwerven van een nieuwe macht. 
• Begin snel met experimenteren en zorg dat je gelijk iets doet met de feedback die je krijgt.

Niet inNOveren, maar inNUveren
Innoveren is een NO go… inNUveren is het nieuwe woord. Met je blote voeten in de modder en een hoge dosis gezond verstand en improvisatievermogen, creëer jij je nieuwe macht. Denk niet in termen als “af” of “klaar”. Want je reis naar een nieuwe “macht” houdt niet op. Het is vergelijkbaar met een tuin: die moet ook blijven onderhouden. ZigZag zoveel mogelijk, maar doe het zinvol en bewust.

Veel succes met je nieuwe zoektocht naar macht…