StoryDoing: practice what you preach

"StoryDoing start met een OERVERHAAL (of Origin-story) het "ware verhaal" van je organisatie. Vanuit een oerverhaal geef je aandacht aan de vier "Collective" pijlers. Zo blaas je je organisatie nieuw leven in. Geef conceptuele aandacht aan de creativiteit en het zelfbeeld van de organisatie, wees met elkaar bewust van de bewegingen die je als organisatie maakt en mensen zijn als vanzelf alerter op kansen of veranderingen van buitenaf.

Hoe doe je dat?

"Hoe doe je je verhaal? Hoe doe je je merk?".

 • door aandacht te geven aan je oerverhaal, het ware verhaal van je organisatie, start-up, product of onderneming.
 • door simpelweg te gaan doen
 • door de broedfactor in je organisatie te stimuleren en de ruimte te geven
 • mensen centraal te zetten
 • verantwoordelijkheden te geven aan
  degene die er van WILLEN zijn
 • te focussen op primaire taken
 • niets voor jezelf te houden
 • snel resultaten te behalen
 • fouten te durven maken (niet teveel natuurlijk, hé)
 • doorzetten en niet te snel STOPPEN
 • korte overzichtelijke sprintjes te maken
 • afstemmen van tijdelijk overeengekomen werkelijkheid (vinger aan de pols)
 • controle door deel te nemen
 • kleine teams eerst aan de slag
 • niet teveel aan de tekentafel
 • snel andere mensen erbij te halen
  (leveranciers, partners, klanten)
 • te vertrekken met wat je al hebt (Mac Gyver)
 • inspireren en mobiliseren
 • wakker maken van creativiteit en improvisatie vermogen
 • organiseren en belonen van ondernemend gedrag
 • gebruik maken van alternatieve vormen van overleg
  (stop traditioneel vergaderen)
en... last but not least, serieus aandacht te geven aan de onderstaande lagen binnen je organisatie. 

Collective
Fertility

Het oerverhaal kan niet zonder vruchtbare grond. Het heeft ontwikkelruimte nodig.
De inspirerende kracht van een oerverhaal werkt het beste als de ontwikkelkracht van de organisatie ten volle wordt benut.
Schep daarom ruimte in je organisatie voor nieuwe ideeën, ervaringen, producten en try-outs. 
Collective fertility zorgt ervoor dat uw organisatie niet inslaapt, maar zich blijft vernieuwen en aanpassen aan zijn omgeving.

Dit alles staat aan de basis van Storydoing

Collective
Self Esteem

Het oerverhaal heeft afstemming op het zelfbeeld van uw organisatie. Als je weet wie je bent, wordt het makkelijker om keuzes te maken. Het karakterkompas van je organisatie geeft richting. Het wordt weer leuk om voor uw organisatie te werken. Een hoog Collective Self Esteem geeft trots en geloof terug aan de mensen, en het zelfvertrouwen om verantwoordelijkheid te nemen en eigenaarschap te tonen.

Dit alles staat aan de basis van Storydoing

Collective 
Body Language

Doordat iedereen bewust handelt vanuit het oerverhaal, en de ruimte houdt om zichzelf te zijn, ontstaat er een Collective Body Language die past bij uw organisatie, uniek in zijn vorm. Elke beweging die uw organisatie maakt betekent iets voor een ander. Daarmee maak je het verschil in de markt. Dat hoort goed te voelen. Zowel voor uw medewerkers, partners, leveranciers en natuurlijk: uw klanten.

Dit alles staat aan de basis van Storydoing

Collective
Sensitivity

Collective sensitivity maakt uw medewerkers alert en scherp op hun omgeving. Zo ontstaan nieuwe kansen tot ontwikkeling.
Het geeft inzichten in waar de organisatie zich naartoe beweegt.
Alerte mensen trekken andere mensen aan. De duidelijkheid van het oerverhaal, werkt ook de gunfactor in de hand maakt kiezen makkelijk. Voordat je het weet heb je geen klanten meer, maar enkel nog: Ambassadeurs.

Dit alles staat aan de basis van Storydoing